Aangekocht

Aangekocht
Gordelweg 53 D, Rotterdam

Gordelweg 53 D

Rotterdam

Geslaagd binnen 19 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Coolhaven 136 D, Rotterdam

Coolhaven 136 D

Rotterdam

Geslaagd binnen 5 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Meppelweg 722, Den Haag

Meppelweg 722

Den Haag

Geslaagd binnen 74 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Hilversumsestraat 18a, Den Haag

Hilversumsestraat 18a

Den Haag

Geslaagd binnen 35 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Albert Schweitzerlaan 229, Den Haag

Albert Schweitzerlaan 229

Den Haag

Geslaagd binnen 10 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Smaragdstraat 8a, Rotterdam

Smaragdstraat 8a

Rotterdam

Geslaagd binnen 243 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Goereesestraat 69b, Rotterdam

Goereesestraat 69b

Rotterdam

Geslaagd binnen 19 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Kratonkade 684, Rotterdam

Kratonkade 684

Rotterdam

Geslaagd binnen 35 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Aristotelesstraat 29, Rotterdam

Aristotelesstraat 29

Rotterdam

Geslaagd binnen 104 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Dennekruid 204, Rotterdam

Dennekruid 204

Rotterdam

Geslaagd binnen 22 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Herckenrathstraat 31, Monster

Herckenrathstraat 31

Monster

Geslaagd binnen 90 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Jurriaan Kokstraat 88, Den Haag

Jurriaan Kokstraat 88

Den Haag

Geslaagd binnen 1 dag na intake gesprek

Aangekocht
Altingstraat 13, Den Haag

Altingstraat 13

Den Haag

Geslaagd binnen 56 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Egelantier 58, Waddinxveen

Egelantier 58

Waddinxveen

Geslaagd binnen 43 dagen na intakegesprek

Aangekocht
Grote Visserijstraat 31a, Rotterdam

Grote Visserijstraat 31a

Rotterdam

Geslaagd binnen 42 dagen na intake gesprek

Aangekocht
Paddestoelweg 24, Alphen aan den Rijn

Paddestoelweg 24

Alphen aan den Rijn

Geslaagd binnen 150 dagen na intake gesprek